• Slideshow 3
  • Slideshow 2
  • Slideshow 1
A A A

Een coöperatie is een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke personen en / of rechtspersonen met een specifiek doel dat zij zonder samenwerking niet of moeilijk kunnen realiseren. De coöperatie is als zelfstandige rechtspersoonsvorm in de wetgeving erkend. De coöperatie lijkt daarbij op andere rechtspersonen, (verenigingen, stichtingen) maar verschillen zijn onder andere gelegen in de specifieke doelstelling en het ondernemende karakter.

In de coöperatie staat altijd voorop dat de leden hun zelfstandigheid en eigenheid behouden. De leden werken in de coöperatie samen ter behartiging van bepaalde belangen om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen voortbestaan.

Het bijzondere van de coöperatie is dat zij vereniging én onderneming ineen is. De vereniging belichaamt de democratische structuur waarin de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan vormt. De gezamenlijke activiteit, het ondernemingsgedeelte, klinkt door in een aantal eigenschappen van de praktische inrichting van de samenwerking.
Vergeleken met de ‘normale’ vereniging is sprake van een sterkere ledenbinding. Leden hebben immers een meervoudige betrokkenheid bij de samenwerking. Zij zijn niet alleen lid, maar kunnen ook  hulpvrager en / of hulpverlener zijn. Deze meervoudige betrokkenheid zorgt voor een sterk gevoel van eigenaarschap: de coöperatie is “onze” onderneming. De leden bepalen wat de onderneming doet en hebben niet het gevoel dat er van bovenaf zaken over hen uitgestort worden, zij beslissen zelf.

De aansprakelijkheid van de leden van de coöperatie voor rechten en plichten die op coöperatief niveau zijn aangegaan kan beperkt of helemaal uitgesloten worden. Voor de Dorpscoöperatie geldt dat de aansprakelijkheid  is uitgesloten.

Statuten Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt