A A A

 

Op de thermometer is af te lezen dat  veel inwoners van ons dorp zich al als lid van de Dorpscoöperatie HOLLANDASCHEVELDVERBINDT hebben aangemeld. Het achterliggende verhaal over het waarom, het hoe en het wat of te wel de redenen om een dorpscoöperatie zorg en welzijn op te richten, over het functioneren en de doelstelling ervan spreken deze inwoners in ieder geval aan. Zij zien het belang ervan in.

Dat is mooi en het bestuur van de dorpscoöperatie is daar heel blij mee. Een dergelijk initiatief kan immers alleen maar succesvol worden als het breed wordt gedragen door de inwoners. Deze inwoners hebben er duidelijk vertrouwen in en schenken het bestuur dat vertrouwen. Hier is een woord van dank op z’n plaats. Maar het draagt ook bij aan het besef dat wij als bestuur een grote verantwoordelijkheid op onze schouders hebben geladen. Niemand wil toch het in hen gestelde vertrouwen beschamen. Wij zullen als bestuur onze uiterste best doen om dit te voorkomen.
 
NIET ALLEEN VOOR OUDEREN!
 
Het ligt misschien voor de hand, dat het vooral ouderen zijn die zich als lid aanmelden. Dit is alleszins begrijpelijk als alleen de gedachte ouderdom komt met gebreken de doorslag geeft om lid van de dorpscoöperatie te worden. Deze gedachte is toch wat te kort door de bocht. Alleen ouderdom maakt niet dat iemand tot de doelgroep behoort en hulp en zorg nodig heeft.
 
JUIST VOOR IEDEREEN!
 
Er kunnen ook nog een paar andere redenen zijn om lid te worden van de dorpscoöperatie. Redenen die ook helemaal niets met leeftijd hebben te maken, zoals:
 
·      Onderlinge solidariteit; omzien naar elkaar; gewoon mede menselijkheid, daar komt het op neer. De gedachte: het is (gelukkig – nog -) niet voor mij bedoeld, maar dan toch zeker wel voor iemand anders in het dorp, die baat heeft bij mijn steun door lid te zijn. 
 
·      Het is niet alleen ouderdom die maakt dat iemand gebreken krijgt. Dit kan iedereen overkomen.
 
Tenslotte, ook  niet onbelangrijk, het kan ook zijn, dat de kinderen van gehandicapte of ouder wordende ouders best wat hulp van anderen er bij kunnen gebruiken om ze wat te ontlasten. Vele handen maken immers lichter werk.
 
Zo bekeken, kan iedere inwoner zich tot de doelgroep van de Dorpscoöperatie HOLLANDSCHEVELDVERBINDT rekenen en lid worden.