A A A

De initiatiefnemers zijn hier verheugd over en bedanken deze inwoners voor het vertrouwen

De initiatiefnemers van de dorpscoöperatie zijn verheugd dat op 18 maart al zo veel inwoners van ons dorp zich als lid hebben aangemeld. Zij geven hiermee aan, dat ze het nut van de dorpscoöperatie inzien en dat ze er vertrouwen in hebben dat de dorpscoöperatie een positieve bijdrage zal leveren aan het welzijn van de inwoners in ons dorp. Het zal aan de vele inwoners die zich aangemeld hebben om als vrijwilliger hulp te bieden aan hun hulp- en zorgbehoevende dorpsgenoten niet liggen. Zij zien nut en noodzaak hiervan ook in. Dit hebben wij in al die gesprekken met hen gemerkt. De betrokkenheid en motivatie bij hen is groot. Met elkaar kunnen we er iets moois van maken.

Het kan niet vaak en nadrukkelijk genoeg gezegd worden, dat we het met elkaar moeten doen! Dit initiatief moet stevig verankerd zijn in onze dorpsgemeenschap. Uit het ledental moet blijken dat de dorpscoöperatie door de inwoners gedragen wordt. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak. Dit is de allereerste voorwaarde om er een succes van te kunnen maken.

Uit de uitslag van de bewonersenquête bleek, dat 60% van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld lid wilde worden. Meer dan 500 vragenlijsten mochten wij terugontvangen. Dit wil zeggen dat 26% van de huishoudens/wooneenheden heeft gereageerd. Van zo’n grote respons kun je zeggen dat de uitslag een afspiegeling is van de mening van de inwoners in ons dorp. Het is representatief, zoals men dan zegt. Meer dan driekwart van de ingevulde formulieren was echter afkomstig van de inwoners die vallen in de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder. Er zijn in ons dorp 1654 inwoners van 50 jaar en ouder. We mogen dan verwachten dat alleen al uit deze leeftijdsgroep zo’n 900 inwoners zich zullen gaan aanmelden als lid. Maar als de gedachte leeft dat de dorpscoöperatie er alleen is voor de oudere mede-inwoner, dan is dit een misverstand. Alleen al vanuit de solidariteitsgedachte is de dorpscoöperatie bedoeld voor iedereen. Jong en oud, gezond en gehandicapt. Je hoeft immers niet oud te zijn om zorgbehoevend te zijn of te worden. Ook als een groot deel van hulp en zorg voor de ouders op de schouders van enkele kinderen terechtkomen, is het mooi meegenomen als de kinderen daar steun bij krijgen van anderen. Vele handen maken het werk toch wat lichter. We moeten er met elkaar wat moois van maken. Wat de initiatiefnemers betreft zijn we hiervoor iedereen nodig, niemand uitgezonderd!

Zo bekeken en beredeneerd, kunnen er nog veel leden bij komen, want er wonen in ons dorp ongeveer 3400 meerderjarige inwoners. 

Maar om elk misverstand hierover te voorkomen: De initiatiefnemers zijn er voor dit moment heel blij mee, dat de thermometer nu al 612 leden aan geeft.