A A A

Aanstelling dorpsregisseur                
Tijdens de 2e jaarvergadering van de dorpscoöperatie hoorden de 40 aanwezige leden met instemming de activiteiten van het bestuur en de behaalde successen in het afgelopen jaar aan. Zo kon Jan de Vries in herinnering roepen, dat door het gemeentebestuur in het voorjaar van 2015 eindelijk de knoop werd doorgehakt en de dorpscoöperatie toestemming gaf de door haar vurig bepleite dorpsregisseur aan te stellen. Dit is Jacomijn de Jong geworden.
 


Voor Wmo kunnen alle inwoners rechtstreeks naar de dorpsregisseur
Zij is nu een half jaar actief en regelt de indicatie en toewijzing van alle zorg en ondersteuning, voor zover die de Wet maatschappelijke ondersteuning betreffen. De inwoners van Hollandscheveld hoeven voor het aanvragen van deze zorg niet meer naar het zorgloket van de gemeente, maar kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jacomijn de Jong in ’t Anker. Ook de inwoners die geen lid zijn van de dorpscoöperatie kunnen bij haar terecht.

Leden hebben het voorrecht van vrijwilligershulp
Leden van de dorpscoöperatie hebben het voorrecht dat ze via Jacomijn ook een beroep kunnen doen op de hulp en ondersteuning van vrijwilligers. Dit gaat om klussen en diensten waar de Wet maatschappelijke ondersteuning niet voor bedoeld is. Je moet hierbij denken aan samen met een vrijwilliger boodschappen doen of dat de vrijwilliger dit alleen doet. Samen met een vrijwilliger een wandeling maken of samen een kopje koffie drinken en een praatje maken. Een vrijwilliger kan ook komen om klusjes in en om huis te verrichten. Een groot aantal vrijwilligers staat ook klaar om u als lid van de dorpscoöperatie met de auto naar de dokter en het ziekenhuis te rijden of naar bijvoorbeeld Hoogeveen, als u daar een boodschap hebt. Een rondritje kan ook.

Positieve ervaringen
Jacomijn de Jong vertelde in de vergadering, dat haar ervaringen tot nu toe heel positief zijn en dat zij ook positieve reacties van mensen terugontvangt. De inwoners in Hollandscheveld weten me nu al steeds beter te vinden als ze met een probleem rondlopen, aldus Jacomijn. Het is ook lekker makkelijk om mij te bereiken, want het is één telefoontje naar 06-2321 1010 en men heeft mij direct aan de lijn. Dan spreken we af of men bij mij langs komt in ’t Anker of dat ik bij hen thuis kom, zegt Jacomijn.

Belangrijk doel: kwaliteit en efficiëntie door verbinding en bundeling
Jan de Vries benadrukte dat van het begin af aan het streven was om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen met zo weinig mogelijk papieren rompslomp. Daarnaast vonden wij het belangrijk om alle soorten wettelijke zorg te verbinden met de klussen en diensten van de vrijwilligers. Wij wilden de inwoners, cliënt, patiënt centraal stellen en die niet onnodig lastig vallen met zaken die er voor hem of haar niet toedoen, aldus Jan. Deze verbinding is ons dankzij de medewerking van de gemeente gelukt voor wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning. Heftige pogingen om dit ook voor elkaar te krijgen met het Zilveren Kruis zijn jammer genoeg gestrand. Was ons dit wel gelukt, dan had Jacomijn bijvoorbeeld ook de verpleging en verzorging zelfstandig kunnen regelen en hadden patiënten niet nog eens weer iemand apart op bezoek gehad om te beoordelen of men hier wel recht op heeft.

Dankzij samenwerking nu toch verbinding en bundeling
Wij hebben samen met NNCZ / Beatrix een plan ingediend bij het Ministerie om deze bundeling in het dorp alsnog voor elkaar te krijgen. Dit plan is goedgekeurd en vanaf begin dit jaar kunnen de dorpsregisseur en de dorpsverpleegkundige van Beatrix samen alle soorten van wettelijke zorg in één keer regelen, aldus Jan de Vries. Eén vraag, één oplossing, dat wil zeggen, dat het belang van de cliënt/patiënt centraal komt te staan.

Eén dorpsbudget?
De zorg kan voor de cliënt / patiënt verder verbeterd worden door deze niet langer per zorgwet (er zijn er 3) te financieren, maar uit één dorpsbudget voor Hollandscheveld. Ook dit plan is door het Ministerie goedgekeurd. Wij zijn nu, ook weer samen met NNCZ / Beatrix, in gesprek met woordvoerders van het Ministerie hoe we hieraan precies ‘handen en voeten’ kunnen geven. Als ons dit gaat lukken per 1 januari 2017, dan zal de experimenteerperiode 3 jaar duren. Volgens het bestuur en ook naar de mening van de directeur van NNCZ / Beatrix draagt één dorpsbudget bij aan de kwaliteit van de zorg door beter ‘zorg op maat’ te kunnen leveren.
Inleiding directeur NNCZ / Beatrix
In haar inleiding schetste directeur Roeli Mossel uitvoerig de veranderingen in de zorg en de consequenties hiervan, die nu al merkbaar zijn en die in de toekomst nog meer voelbaar zullen worden. Mensen zullen langer thuis moeten blijven wonen en zullen veel minder snel naar een verpleeghuis kunnen verhuizen. Daar hoeft op zichzelf helemaal niets mis mee te zijn, aldus Roeli Mossel, maar wij staan wel voor een opgave om dit in goede banen te leiden. Meer mensen die zorg nodig hebben als gevolg van de toekomstige vergrijzing terwijl hiervoor in verhouding minder geld beschikbaar komt. We kunnen het nu al niet meer ‘bolwerken’ zonder de vele vrijwilligers, maar in de toekomst zullen de vrijwilligers nog belangrijker worden. Als voorbeeld gaf Roeli dat in Beatrix nu al meer vrijwilligers werkzaam zijn dan professionals. Zij ging ook in op de bestuurlijke vertegenwoordiging van de dorpscoöperatie in NNCZ / Beatrix en de onderlinge samenwerking in de praktijk, zoals de bundeling ten aanzien van het indiceren en de gezamenlijke aanpak om tot één dorpsbudget te komen.

Instemming leden
De aanwezig leden konden zich prima vinden in deze samenwerking met NNCZ / Beatrix.