A A A

3e JAARVERGADERING 20 MAART 2017 DORPSCOÖPERATIE OVER ZORG THUIS EN ZORG IN BETHESDA
De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt hield afgelopen maandagavond alweer haar 3e jaarvergadering. Op de agenda stonden de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen, waaronder het verslag van activiteiten en de jaarrekening over het afgelopen jaar. Veertig leden trotseerden het ruige najaarsweer om deze vergadering bij te wonen.


Het verslag van activiteiten werd door het bestuur mondeling toegelicht. Enkele hoofdzaken zijn de ledenwerving, het aantal leden oftewel het draagvlak, het verwezenlijken van de doelstellingen van de dorpscoöperatie en de dagelijkse activiteiten van de dorpsregisseur. 


Ledenwerving – draagvlak - solidariteit
Het aantal leden is over het afgelopen jaar netto gegroeid met 36 tot 752. Dit is een stijging van 5%. Het zou nog mooier kunnen als meer inwoners beneden de 65 jaar het belang van de dorpscoöperatie voor iedereen zouden inzien. De leeftijden van de leden worden niet geregistreerd, maar met een globale blik op de ledenlijst is het duidelijk dat verreweg de meeste leden tot de groep 60 en 65+ behoren. Hollandscheveld telt ongeveer 800 65plussers. Als alleen maar  65plussers lid zouden zijn dan zou ongeveer 90% van deze groep lid zijn. Dit percentage ligt iets lager, omdat ook een aantal inwoners onder de 65 jaar lid zijn. In verhouding heel veel minder, dat wel. Naar schatting misschien zo’n 15% van het ledenbestand. De aanwezige leden werden opgeroepen om de dorpscoöperatie ook onder de aandacht te brengen bij de jongeren in hun omgeving om lid te worden. Het is tenslotte een kwestie van draagvlak en solidariteit met al die inwoners die incidenteel en soms tijdelijk wat hulp nodig hebben. 


De doelstellingen van de dorpscoöperatie
Het bestuur deelde de aanwezigen mee dat er samen met NNCZ/WZC Beatrix hard aan gewerkt wordt om voor ons dorp een zorgbudget te krijgen waaruit een compleet zorgpakket kan worden aangeboden. De cliënt moet centraal komen te staan en niet langer lastig gevallen worden met het opgetuigde regelsysteem in de zorgverlening. Beteugeling van de bureaucratie; geen ‘uurtje factuurtje’ meer, maar regelarm, dat is het streven. Kortom, efficiënt, effectief en klantvriendelijk. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft het er nog moeilijk mee om op deze manier met ons in zee te gaan. De gemeente is daarentegen een warm pleitbezorger voor deze aanpak.


Wij hebben de afgelopen twee jaar kunnen vaststellen dat het roeien is tegen de stroom in en dat de stroom sterk is! Maar het laatste woord is nog niet gesproken.


Jacomijn de Jong, de dorpsregisseur kon melden dat er in ’t Anker, behalve op vrijdag, vanaf deze week ook wekelijks op dinsdag een groep voor de dagontmoeting van start gaat. De bezoekers beginnen ’s ochtends om 10.00 uur met koffie, maken een praatje, doen een spelletje, krijgen tussen de middag warm eten en gaan om een uur of twee weer huiswaarts. Vrijwilligers begeleiden de groep en als dat nodig is halen zij de mensen met de auto ook van huis.


Trots kon ze ook melden dat in het eerste jaar de vrijwilligers al 111 klussen en diensten hebben verricht


Jacomijn vertelde ook dat in het kader van preventie in het afgelopen jaar het project “Heel Hollandscheveld telt”  van start is gegaan. In bijeenkomsten waarvoor inwoners persoonlijk worden uitgenodigd gaat de dorpsregisseur met belangstellende inwoners in gesprek. Indien de inwoners dit wensen krijgen ze daarna een vrijwilliger van de dorpscoöperatie op bezoek om bijvoorbeeld samen te zoeken naar een situatie die bijdraagt aan een leuker, meer verantwoord leven waardoor langer zelfstandig wonen kan worden bevorderd.


Na de pauze gaf gastspreker Henk Fokkes, beleidsadviseur van de gemeente Hoogeveen, inzicht in de zorg, de totstandkoming en de rol van de dorpscoöperatie en alle veranderingen van de zorg in de laatste jaren. Hij stelde ook heel nadrukkelijk de ziekenhuiszorg aan de orde en dan specifiek die van ziekenhuis Bethesda. Hij vroeg aan de aanwezigen welke zorg sowieso in een ziekenhuis als Bethesda verleend moet worden. Henk Fokkes kon in ieder geval de volgende opmerkingen/tips meenemen naar de gemeente om in te brengen bij de zorggroep Treant.


Naast de (nog) bestaande zorg, dienen gehandhaafd of weer teruggehaald te worden: eerste hulp,  intensive care, oogheelkunde, de specialist meer naar de patiënt, dan dat de patiënt achter de specialist aan moet reizen. Ook was er de opmerking dat de marktwerking uit de zorg moet worden gehaald.