A A A

De initiatiefnemers zijn hier verheugd over en bedanken deze inwoners voor het vertrouwen

De initiatiefnemers van de dorpscoöperatie zijn verheugd dat op 18 maart al zo veel inwoners van ons dorp zich als lid hebben aangemeld. Zij geven hiermee aan, dat ze het nut van de dorpscoöperatie inzien en dat ze er vertrouwen in hebben dat de dorpscoöperatie een positieve bijdrage zal leveren aan het welzijn van de inwoners in ons dorp. Het zal aan de vele inwoners die zich aangemeld hebben om als vrijwilliger hulp te bieden aan hun hulp- en zorgbehoevende dorpsgenoten niet liggen. Zij zien nut en noodzaak hiervan ook in. Dit hebben wij in al die gesprekken met hen gemerkt. De betrokkenheid en motivatie bij hen is groot. Met elkaar kunnen we er iets moois van maken.

 

Op de thermometer is af te lezen dat  veel inwoners van ons dorp zich al als lid van de Dorpscoöperatie HOLLANDASCHEVELDVERBINDT hebben aangemeld. Het achterliggende verhaal over het waarom, het hoe en het wat of te wel de redenen om een dorpscoöperatie zorg en welzijn op te richten, over het functioneren en de doelstelling ervan spreken deze inwoners in ieder geval aan. Zij zien het belang ervan in.

De 1e ledenvergadering van de Dorpscoöperatie hebben we achter de rug

 

Je raakt er blijkbaar snel aan gewend dat je meer dan 100 mensen in de zaal hebt als je een informatiebijeenkomst over de dorpscoöperatie houdt. Naar de informatieavond op 6 november vorig jaar kwamen meer dan 100 mensen en op de middag van de 27e  januari hadden we ook ruim 100 belangstellenden in de zaal, die meer informatie wilden. Misschien waren ze ook wel nieuwsgierig gemaakt naar de naam en het logo van de Dorpscoöperatie, die beide gepresenteerd zouden worden.

 

Na de bewonersmiddag op 27 januari 2015 wordt een ledenwerfcampagne gehouden door huis aan huis een aanmeldingskaart te verspreiden. Deze kaart kan na invulling en ondertekening worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde boxen, die staan in:

• Supermarkt Coöp Ten Hoeve

• Supermarkt Plus Cappendijck

• Dorpscentrum ’t Anker

Versturen per post zonder postzegel kan ook. 

Gesprekken met vrijwilligers

Het is een drukke tijd voor de initiatiefnemers van de Dorpscoöperatie Zorg en Welzijn in Hollandscheveld. In de afgelopen weken hebben zij gesprekken gehad met ruim 170 inwoners die zich vorig jaar hebben aangemeld als vrijwilliger bij de Dorpscoöperatie.

Zij zijn bereid allerlei klussen te doen voor zorgbehoevende inwoners van Hollandscheveld. Men reageerde positief op de plannen en men zag duidelijk de meerwaarde van een coöperatie in. Het waren constructieve gesprekken, waarin concrete informatie werd gegeven en duidelijke afspraken zijn gemaakt over de invulling.