A A A

In het voorjaar van 2014 is een bewonersenquête gehouden om de mening van de inwoners te peilen over het initiatief om tot een eigen organisatie voor zorg en welzijn te komen.

De werkgroep heeft in een rapportage inhoudende: 
•    een inleiding
•    de respons
•    de uitslagen
•    de belangrijkste conclusies
één en ander op rij gezet.

 

Rapportage: Een initiatief vanuit de samenleving! Is de gemeente bereid te participeren?