A A A

Moet ik lid zijn van de coöperatie om hulp te krijgen?

Iedereen kan vrijblijvend contact opnemen met de dorpsregisseur. Dit kan rechtstreeks via telefoon ( 06-2321 1010) of door langs te komen op het spreekuur iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Als het nodig en wenselijk is komt de dorpsregisseur voor een gesprek bij u langs. Vervolgens wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Als hulpvragen niet of niet volledig voor Wmo ondersteuning in aanmerking komen kunnen leden een beroep doen op de hulp van vrijwilligers van de coöperatie. Hiervoor is het dus wel noodzakelijk dat u lid bent van de dorpscoöperatie.